XX- lecie Reaktywowania Gminy Powidz

Administrator, dnia 29.04.2015, 15:20


Libero Powidz Mistrzem!

Libero Powidz Mistrzem Gminy Powidz w Piłce Nożnej sezonu 2014/2015.
Na drugim miejscu znalazł się FC Mytlywek, na trzecim EB Charbin.>>>KLIKNIJ<<<

Takie rozstrzygnięcia zapadły podczas ostatniego turnieju, VII eliminacji na powidzkim Orliku 19 kwietnia. Na Mistrzostwa składało się 7 turniejów eliminacyjnych,z czego 3 rozegrano w sali gimnastycznej, a 4 na boisku ORLIK w Powidzu.
Najlepszym strzelcem Mistrzostw został Patryk Kułaga z EB Charbin - 22 gole.
Organizatorem wydarzenia był KS Libero wraz z Wiktorem Somerfeldem. Organizacyjnie imprezę od samego początku wspierał wójt Gminy Jakub Gwit. Nagrody i puchar dla zwycięzcy ufundowany został przez Urząd Gminy Powidz.

Ostatni turniej eliminacyjny okazał się udany... [więcej]
Administrator, dnia 23.04.2015, 10:23


OSTRZEŻENIE METEO- Przymrozek!

Administrator, dnia 17.04.2015, 15:32


Doraźna Komisja Rady ds. Turystyki i Przedsiębiorczości

16 kwietnia (czwartek) o godz. 18:30 w sali Domu Kultury w Powidzu odbędzie się kolejne posiedzenie doraźnej Komisji Rady ds. Turystyki i Przedsiębiorczości.
Tym razem w sposób szczególny pragniemy zaprosić
właścicieli lokalnych firm i przedsiębiorstw z branż innych niż branża turystyczna.
Administrator, dnia 13.04.2015, 10:56


Informacja LOK

Administrator, dnia 13.04.2015, 10:41


OSTRZEŻENIE METEO- Silny wiatr!

Administrator, dnia 13.04.2015, 09:42
Administrator, dnia 02.04.2015, 14:15


Stypendia 2015

W dniu 5 marca 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Stypendia za najlepsze wyniki oraz listy gratulacyjne dla ich rodziców wyróżnionym uczniom wręczyli: Wójt Gminy Powidz p. Jakub Gwit oraz Przewodniczący Rady Gminy Powidz – p. Bogdan Piotrowski.
Fotorelacja z wręczenia stypendiów uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
>>>KLIKNIJ<<<


Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – p. Anna Szymańska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Magdalena Pajdała. Nie zabrakło koleżanek i kolegów uhonorowanych stypendystów.
W swym wystąpieniu p. Jakub Gwit - Wójt Gminy Powidz pogratulował uczniom wytrwałości oraz pasji... [więcej]
redaktor, dnia 13.03.2015, 09:55


Relacja z VI sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 20 lutego w sali Domu Kultury w Powidzu
odbyła się VI sesja Rady Gminy Powidz,
na której to radni podjęli następujące uchwały:

Fotorelacja z VI sesji Rady Gminy Powidz..
>>>KLIKNIJ<<<


 1. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Zwiększeniu o 2.071.346,80 zł uległ plan dochodów budżetu, w tym dochody bieżące zwiększono o 908.877,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 1.162.469,80 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono plan wydatków tj. o kwotę 2.071.346,80 zł, (przeznaczone tylko na pokrycie wydatków majątkowych).
 2. uchwałę zmieniającą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 3. uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Ustalono, że... [więcej]
redaktor, dnia 11.03.2015, 15:12


Wybory uzupełniające do Rady Gminy Powidz w okręgu nr 7

Dnia 8 marca odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Powidz w okręgu nr 7 obejmującym część ul. 29 Grudnia, ul. Mieszka, Jeziorną i Wybudowanie. O mandat radnego starało się 4 kandydatów: p. Filip Muszyński kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Wójta Jakuba Gwita, p. Wiesław Lange - kandydat KWW Wiesław Lange, p. Piotr Piotrowski z KWW Piotra Piotrowskiego i p. Wojciech Paluszyński jako kandydat KWW Wojciecha Paluszyńskiego.Radny Gminy Powidz w okręgu nr 7.
>>>KLIKNIJ<<<


Na 140 uprawnionych w tym okręgu do urny przyszło 98 wyborców , co świadczy o 70% frekwencji wyborczej. Głosów ważnie oddanych było 97, jeden głos był głosem... [więcej]
redaktor, dnia 10.03.2015, 12:41


Zaproszenie przedsiębiorców do programu Karta Dużej RodzinyPliki do pobrania:
 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE "KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY POWIDZ - plik w formacie PDF.
redaktor, dnia 09.03.2015, 11:33


VI sesja Rady Gminy Powidz

20 lutego 2015 r. (tj. piątek)
o godz. 1000 odbędzie się
VI sesja Rady Gminy Powidz.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali Domu Kultury w Powidzu.


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z IV, V-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego za 2014 rok
 6. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Powidz od początku kadencji.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w... [więcej]
redaktor, dnia 17.02.2015, 08:35


Twoja Opinia Jest Ważna

redaktor, dnia 09.02.2015, 13:57


Relacja z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

W dniu 29 stycznia 2015 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Powidz odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz zwołana na wniosek Wójta Gminy – p. Jakuba Gwita. Powodem zwołania sesji było planowane wejście w życie w dniu 1 lutego br. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co zrodziło konieczność powołania się na znowelizowaną podstawę prawną w uchwałach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami.Fotorelacja z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz..
>>>KLIKNIJ<<<


Bez tego istniałoby ryzyko podważania opłat pobieranych przez gminę. Stawki opłat nie uległy zmianie.
W związku z powyższą sprawą Radni Gminy Powidz jednogłośnie podjęli dwie... [więcej]
redaktor, dnia 03.02.2015, 09:24


K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE

redaktor, dnia 30.01.2015, 13:19


INFORMACJA


Urząd Gminy Powidz przypomina o obowiązku terminowego opłacania faktur: 1. za wodę i ścieki zgodnie z terminem płatności widniejącym na fakturze
 2. czynsz do 10 dnia każdego miesiąca z góry

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr 5/14 Wójta Gminy Powidz z dn. 20 lutego 2014r. za datę uregulowania płatności uznaję się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Powidz.

  Wobec powyższego od należności opłaconych po terminie pobierane są odsetki ustawowe.

  Wójt Gminy Powidz
  /-/ Jakub Gwit
redaktor, dnia 30.01.2015, 10:35


V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz

29 stycznia 2015 r. (tj. czwartek)
o godz. 900 odbędzie się
V sesja Rady Gminy Powidz.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali narad Urzędu Gminy Powidz


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i ustalenie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 4. Zakończenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

  Informując o powyższym zapraszam do wzięcia udziału w sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Powidz
  /-/Bogdan Piotrowski
redaktor, dnia 28.01.2015, 13:16


Karta Dużej Rodziny

redaktor, dnia 26.01.2015, 14:15


Zarządzenie Nr1/15 Wójta Gminy Powidz z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów soltysów i rad sołeckich na terenie Gminy Powidz

redaktor, dnia 21.01.2015, 14:00


INFORMACJA

redaktor, dnia 20.01.2015, 14:39


TURNIEJ 18.01.2015 r. sala ZSP

W obecności wielu kibiców w niedzielę 18 stycznia w powidzkiej sali gimnastycznej rozegrany został 4. Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej Sezonu 2014/15.Fotorelacja z 4. Turnieu Eliminacyjnego Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej.
>>>KLIKNIJ<<<


W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn. Był to turniej wielu niespodzianek, zaskakujących wyników i przede wszystkim dużych zmian w klasyfikacji generalnej. Imprezę zorganizował i przeprowadził Wiktor Somerfeld.

TURNIEJ 18.01.2015 r. sala ZSP, Wyniki
Grupa A
LIBERO KORONKI – EB CHARBIN 0:3
LIBERO – EB CHARBIN 3:2
FC MYTLYWEK - LIBERO KORONKI 4:1
LIBERO – LIBERO KORONKI 2:3
EB CHARBIN – FC MYTLYWEK 1:1
LIBERO – FC MYTLYWEK 2:1
1. LIBERO 6 PKT
2. FC... [więcej]
redaktor, dnia 20.01.2015, 10:33


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz XXI/110/12 z dnia 31 maja jest możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego.
Wnioski przyjmowane będą do 27.02.2015r.

Pliki do pobrania:
 1. Uchwały wraz z wzorem wniosku - plik w formacie PDF.
redaktor, dnia 13.01.2015, 12:23


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - silny wiatr!!

redaktor, dnia 09.01.2015, 09:11


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - opady marznące!!

redaktor, dnia 07.01.2015, 11:25


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - silny wiatrPliki do pobrania:
 1. Komunikat Ostrzegawczy dotyczący silnego wiatru - plik w formacie PDF.
Administrator, dnia 02.01.2015, 10:04


XVII Rajd Szlakiem Kompanii Powidzkiej 28.12.2014 r.

28 grudnia 2014
Trasa : Powidz- Przybrodzin –Ostrowo-Anastazewo

Po uroczystych obchodach 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Powidzu młodzież szkolna i pozaszkolna, dyrekcja i nauczyciele ZSP w Powidzu, mieszkańcy Powidza i okolic udali się na rajd szlakiem Kompanii Powidzkiej
wiodącym do Anastazewa, który rokrocznie, nieprzerwanie już od 17 lat, organizowany jest przez dyrekcję ZSP i UKS w Powidzu.Fotorelacja z XVII Rajdu Szlakiem Kompanii Powidzkiej.
>>>KLIKNIJ<<<


W tym roku uczestnikiem rajdu był również p. Jakub Gwit – Wójt Gminy Powidz. Rajd organizowany jest dla uczczenia wydarzeń grudniowej nocy z 28 na 29 grudnia
1918 roku, w której to Kompania Powidzka przeprowadziła akcję bojową dot. zlikwidowania... [więcej]
redaktor, dnia 30.12.2014, 13:49


Obchody 96. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Powidzu

„Z Bogiem w sercu, z bronią w ręku,
wobec wroga Ojczyzny bez lęku.”
Joanna Karólewska


96 lat temu dnia 27 grudnia 1918 w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Do niepodległościowego zrywu w noc z 28 na 29 grudnia przyłączyli się Powidzanie , którzy pod wodzą Józefa Bilskiego - inspiratora działań niepodległościowych w Powidzu zaatakowali i zdobyli posterunki graniczne w Anastazewie i Szydłówcu . Dla upamiętnienia patriotyzmu i ofiarności uczestników powstania co roku czcimy pamięć Ojców naszych organizując w tych dniach uroczystości.Fotorelacja z obchodów 96. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Powidzu.
>>>KLIKNIJ<<<


Obchody 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Powidzu rozpoczęły się dnia 28. grudnia Mszą św. w... [więcej]
redaktor, dnia 30.12.2014, 08:58
redaktor, dnia 23.12.2014, 15:20


Obchody 96. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Powidzu

redaktor, dnia 23.12.2014, 15:15


XVII Rajd Szlakiem Kompanii Powidzkiej 28.12.2014 r.

redaktor, dnia 23.12.2014, 15:13


Spotkania wigilijne dla osób samotnych z Gminy Powidz

W niedzielę 21 grudnia odbyło się coroczne spotkania wigilijne dla osób samotnych z Gminy Powidz. Odbyło się ono w powidzkim Domu Kultury.Fotorelacja ze spotkania wigilijnego dla osób samotnych z Gminy Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


Uczestnicy mieli okazję zobaczyć przedstawienie Jasełek przygotowane przez Klub Aktywnych Rodziców oraz dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej pod kierunkiem pani Magdaleny Pajdała oraz włączyć się w śpiew kolęd intonowanych przez zespół ,,Powidzanki. Słowa życzeń wypowiedział Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit, który w swoich słowach zwrócił uwagę, że czas świąt pokazuje nam jak możemy pokonać nawet najtrudniejsze chwile - osamotnienia, smutku. Ks. proboszcz Alfred Lewicz odczytał fragment Ewangelii o Bożym Narodzeniu. W... [więcej]
redaktor, dnia 23.12.2014, 11:00


KOMUNIKAT

Komunikat Urzędu Gminy Powidz dot. faktur za energię dla mieszkańców gminy
Biorąc pod uwagę zgłoszenia do Urzędu mieszkańców Gminy Powidz odnośnie nieotrzymania w listopadzie faktur za zużytą energię elektryczną, Urząd Gminy podjął starania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji od dostawcy rachunków za energię – firmy Energa Operator S.A. Otrzymaliśmy informacje, iż zaległe faktury zostaną dodrukowane i wysłane odbiorcom usługi w terminie późniejszym. W razie problemów z nadesłanymi fakturami prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Powidz (63) 277 62 72 wew. 23 celem uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu.
redaktor, dnia 23.12.2014, 10:26


Relacja z IV sesja Rady Gminy Powidz

W dniu 19 grudnia 2014 roku w sali Domu Kultury w Powidzu odbyła się IV sesja Rady Gminy Powidz.Fotorelacja z IV sesja Rady Gminy Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

 1. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Wprowadzone zmiany dotyczyły dostosowania dochodów i wydatków do bieżącego wykonania. Radni Rady Gminy Powidz podjęli ww. uchwałę jednogłośnie.
 2. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz
 3. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 4. uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Dochody budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 14.533.265,85 zł, w tym dochody bieżące 10.328.466,00 zł i... [więcej]
redaktor, dnia 23.12.2014, 09:18


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - silny wiatr!!

redaktor, dnia 22.12.2014, 15:14


Złote Gody w Gminie Powidz

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu, któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę.Fotorelacja z Uroczystego spotkania par obchodzących Złote Gody.
>>>KLIKNIJ<<<


Uroczyste spotkanie par obchodzących Złote Gody małżeńskie odbyło się w Urzędzie Gminy Powidz w dniu 17 grudnia br. Na zaproszenie gospodarza gminy p. Jakuba Gwita na uroczystość przybyły pary, które w 2014 r świętowały ten znamienity jubileusz. Byli to :

Sz.... [więcej]
redaktor, dnia 22.12.2014, 11:44


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - silny wiatr!!

redaktor, dnia 19.12.2014, 14:58


INFORMACJA

redaktor, dnia 19.12.2014, 14:11


IV sesja Rady Gminy Powidz

19 grudnia 2014 r. (tj. piątek)
o godz. 900 odbędzie się
IV sesja Rady Gminy Powidz.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali Domu Kultury w Powidzu.


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z I, II-nadzwyczajnej oraz III sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
 9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt 4 porządku obrad.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie... [więcej]
redaktor, dnia 17.12.2014, 11:27


OFICJALNY FANPAGE GMINY POWIDZ NA FACEBOOKU !!

Szanowni Państwo - od kilku dni działa oficjalna strona Gminy Powidz na portalu społecznościowym facebook.
Zachęcamy Państwa do dołączenia do nas, aby poznać najnowsze informacje na temat bieżących wydarzeń w gminie.OFICJALNY FANPAGE GMINY POWIDZ NA FACEBOOKU !!
>>>KLIKNIJ<<<

redaktor, dnia 17.12.2014, 11:14


„Szkolenie z zakresu prawidłowego przygotowania dokumentacji konkursowej w ramach środków z funduszy europejskich”Poniżej znajduje się program szkolenia oraz formularz zgloszeniowy

redaktor, dnia 15.12.2014, 13:17


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - silny wiatr!!

redaktor, dnia 11.12.2014, 14:06


Relacja z III sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 1200 w sali Domu Kultury w Powidz odbyła się III sesja Rady Gminy Powidz, zwołana w celu zaprzysiężenia Wójta Gminy Powidz – p. Jakuba Gwita.

Po uchwaleniu porządku obrad, przystąpiono do najważniejszego punku sesji. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Powidzu – p . Paweł Sobecki wręczył Wójtowi elektowi zaświadczenie o wyborze, po którym to nastąpiło złożenie ślubowania.

Fotorelacja z III sesji Rady Gminy Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg"- tymi słowami w obecności... [więcej]
redaktor, dnia 10.12.2014, 08:29


Relacja z I sesji Rady Gminy Powidz

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w dniu 1 grudnia 2014 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Powidz odbyła się I sesja Rady Gminy Powidz kadencji 2014-2018.
Wszyscy radni elekci otrzymali z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Powidzu – p. Pawła Sobeckiego zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Gminy Powidz, Pierwszą sesję Rady Gminy Powidz nowej kadencji poprowadził radny senior – Józef Nowak. Radni złożyli ślubowanie stając się jednocześnie pełnoprawnymi radnymi Rady Gminy Powidz.Fotorelacja z I sesji Rady Gminy Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


Podczas sesji dokonano wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady. W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Rady Gminy Powidz został wybrany radny Bogdan... [więcej]
redaktor, dnia 08.12.2014, 12:31


INFORMACJA

redaktor, dnia 26.11.2014, 12:46


I Sesja Rady Gminy Powidz zwołana na 1 grudnia 2014r.

redaktor, dnia 26.11.2014, 12:20


MISTRZOSTWA GMINY POWIDZ W PIŁKĘ NOŻNĄ SEZONU 2014/2015

Za nami inauguracja rozgrywek halowych w piłce nożnej w bieżącym sezonie. W turnieju 23 listopada w sali gimnastycznej powidzkiej Szkoły wystąpiło 8 zespołów: Budzisław, EB Charbin, FC Po Nalewce, Libero Powidz, Libero Koronki, Nicolaus Powidz, Drużyna Actimela, FC Mytlywek.Fotorelacja z Turnieju Piłki Nożnej.
>>>KLIKNIJ<<<


Pojedynki początkowo toczono w dwóch, czterozespołowych grupach. Drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca, awansowany do fazy pucharowej. Drużyny z 3. miejsc w grupach rozegrały mecz o 5. miejsce. Spotkania sędziował Wiesław Kaczmarek, sędzia Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie. Wyniki rozgrywek zaliczają się do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej sezonu 2014/2015.

Turnieje organizowane są... [więcej]
redaktor, dnia 26.11.2014, 08:34


GMINA POWIDZ - WYBORY SAMORZĄDOWE 16.11.2014 R.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Powidzu z dnia 17 listopada 2014r.
>>>KLIKNIJ<<<
redaktor, dnia 21.11.2014, 15:22


Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo

Zakończono prace związane z remontem świetlicy wiejskiej. Zadanie to obejmowało roboty branży budowlanej i elektrycznej. Zakres planowanych działań : rozbiórka i wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku, wymiana stolarki drzwiowej, pomalowanie stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej, szpachlowanie i malowanie ścian w sali i w przedsionku, rozbiórka istniejącej podłogi, wykonanie podłogi z płytek gresowych.Fotorelacja z zakończenia prac remontowych świetlicy w Ostrowie.
>>>KLIKNIJ<<<


Prace remontowe zrealizowała firma Usługi Budowlano-Wykończeniowe Błażej Bełdzikowski z Charbina, natomiast nadzór inwestorski pełnił pan Przemysław Żurawicki. ... [więcej]
redaktor, dnia 21.11.2014, 14:33


Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo

Zakończyły się prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w Wylatkowie.

Fotorelacja z zakończenia prac remontowych świetlicy w Wylatkowie.
>>>KLIKNIJ<<<


Zadanie to dotyczyło robót w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, a w tym m.in.: wykonanie rozbiórek ścian działowych, wykucie i wstawienie nowych drzwi, rozebranie istniejących posadzek w WC, kuchni i pomieszczeniach gospodarczych, rozebranie i wykonanie nowej sceny, wykonanie nowych ścianek działowych, ułożenie płytek na posadzkach i ścianach w WC, kuchni i pomieszczeniach gospodarczych, montaż ubikacji i umywalek w pomieszczeniach WC, przebudowę instalacji wod.-kan., podwieszanie w sali sufitu, montaż wentylatorów mechanicznych, wykonanie poręczy na podjeździe dla niepełnosprawnych. Prace remontowe wykonała firma Usługi Budowlano-Wykończeniowe Błażej Bełdzikowski... [więcej]
redaktor, dnia 21.11.2014, 14:26


Budowa sieci wodociągowej na ul. Widokowej w Powidzu.

Kolejne 590 mb sieci wodociągowej buduje gmina Powidz na ul. Widokowej w Powidzu. Zadanie realizuje wyłoniony w trybie zapytań ofertowych wykonawca - firma M-M Małgorzata Magoń z Powidza, która podpisała kontrakt z Wójtem Ryszardem Grześkowiakiem na realizacje tegoż zadania za kwotę 57.971,13 zł.Fotorelacja z budowy sieci wodociągowej na ul. Widokowej w Powidzu.
>>>KLIKNIJ<<<


Zadanie nadzoruje projektant inwestycji- Biuro Projektów i Realizacji inwestycji z m. Wierzbno w osobnie p. Przemysława Żurawickiego.
redaktor, dnia 21.11.2014, 11:21<< 1 z 14 >>

Powered by PsNews
© 2007 Sebastian i Adrian Goniccy