Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin

Gmina Powidz kończy realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin” z udziałem dofinansowania zewnętrznego z programu PROW osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.Fotorelacja z Budowy placu zabaw w m. Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


Zadanie obejmuje: wykonanie nawierzchni trawiastej i ogrodzenia placu łącznie z furtką oraz dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla dzieci. Plac zabaw wyposażony będzie w huśtawkę podwójną stalową, zjeżdżalnię, bujak sprężynowy, huśtawkę wagowa, ławki parkowe, kosz na odpady, tablicę informacyjną w oparciu o umowę podpisaną w dniu 24.03.2014r. przez Ryszarda Grześkowiaka – Wójta Gminy Powidz. Miejsce rekreacji dla dzieci urządza firma HYDRO – WIELKOPOLSKA B. Przepióra... [więcej]
redaktor, dnia 22.04.2014, 12:16


NICOLAUS POWIDZ mistrzem gminy Powidz w piłce nożnej sezonu 2013/14

Nicolaus najlepszy także w ostatnim turnieju
Siódmym turniejem eliminacyjnym zakończyły się Mistrzostwa Gminy Powidz w piłce nożnej sezonu 2013/14.Fotorelacja z zakończenia Mistrzostw Gminy Powidz w piłce nożnej sezonu 2013/14.
>>>KLIKNIJ<<<


W ostatnich zmaganiach, rozegranych na powidzkim Orliku 12 kwietnia, zwyciężył Nicolaus Powidz, pokonując w finalne Dzikie Węże. Dla tej drugiej drużyny był to niewątpliwy sukces. Trzecie miejsca dla Drużyny Actimela, czwarte – Królowie Ostatniego Miejsca, piąte – Brazuca, szóste – EB Charbin. Tak fatalna postawa Charbina, spowodowała, że drużyna ta prawie straciła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, pomimo tego że na początku tego kwietniowego turnieju miała nawet szanse na zdobycie... [więcej]
redaktor, dnia 22.04.2014, 12:13


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKRTYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

redaktor, dnia 22.04.2014, 11:45
redaktor, dnia 17.04.2014, 13:10


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - burze z gradem !!

redaktor, dnia 14.04.2014, 11:06


KOMUNIKAT

redaktor, dnia 14.04.2014, 09:54


INFORMACJA

redaktor, dnia 11.04.2014, 13:41


INFORMACJA

redaktor, dnia 09.04.2014, 12:24


Relacja z prac Rady Gminy Powidz

Podczas XXXIX sesji Rady Gminy Powidz, która odbyła się 27 marca 2014 r.Fotorelacja z z XXXIX sesji Rady Gminy Powidz
>>>KLIKNIJ<<<


radni podjęli następujące uchwały:
 1. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok – zwiększono dochody gminy o kwotę 508 036 zł m.in. w zakresie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego(o ok. 130 000 zł), a także ze sprzedaży mienia (o 300 000 zł). Wydatki budżetu podwyższone zostały również o kwotę 508 036 zł, z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie środków ... [więcej]
redaktor, dnia 08.04.2014, 09:10


Nowy sztandar dla OSP Powidz - komunikat Komitetu Fundacji Sztandaru

Informujemy, iż funkcjonuje Komitet Fundacji Sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu w składzie: Czesław Dykszak (przewodniczący Komitetu), Jakub Gwit (zastępca), Jerzy Szczepaniak (sekretarz), ks. Alfred Lewicz, Ryszard Grześkowiak, Grażyna Niedzielska, Stanisław Walczak, Bogumił Pietruszewski, Marek Waszak, Michał Nawrocki.


Komitet stanowi reprezentację społeczeństwa, które będzie faktycznym fundatorem sztandaru dla powidzkich strażaków.
Dotychczasowych sztandar, który posiada Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu, został ufundowany w 1948 r., stał się nieaktualny. Wobec tego zachodzi potrzeba ufundowania nowego sztandaru.
Uroczyste przekazanie sztandaru powidzkiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej będzie miało miejsce w dniu 10 maja 2014 r. podczas uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Powidzu.
Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, przedsiębiorstwa i instytucje o wsparcie akcji wykonania sztandaru. ... [więcej]
redaktor, dnia 03.04.2014, 12:47


Relacja z Mistrzostw Gminy Powidz w piłce nożnej, tenisie stołowym oraz piłce siatkowej

Rywalizacja w piłce nożnej na szczeblu gminy Powidz powróciła na boisko Orlik, na którym już się odbywała w sezonie jesiennym (dwa turnieje). W sobotę 22 marca odbyła się przedostatnia, szósta, eliminacja Mistrzostw Gminy Powidz w piłce nożnej sezonu 2013/14.

W pierwszej fazie turnieje drużyny rywalizowały w dwóch grupach, po dwa najlepsze zespołu awansowały do fazy półfinałowej. Mecze trwały po 15 min. Ostatecznie zwyciężyła Drużyna Actimela, wygrywając po karnych z Nicolaus Powidz. Tym samym grający zawsze stabilnie Actimele wreszcie tryumfowali. Trzecie miejsce dla EB Charbin, czwarte Brazuca Powidz, piąte Królowie Ostatniego Miejsca, szóste Dzikie Węże.
Turniej zorganizował przewodniczący Rady Gminy Powidz Jakub Gwit w ramach działalności sekcji UPKS Nicolaus. Zawody sędziował... [więcej]
redaktor, dnia 03.04.2014, 11:48


INFORMACJA

redaktor, dnia 03.04.2014, 10:41


Mistrzostwa Gminy Powidz w siatkówce drużyn mieszanych

redaktor, dnia 25.03.2014, 08:05


XXXIX - sesja Rady Gminy Powidz.

27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 1200, odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Powidz.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali
narad Urzędu Gminy Powidz


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Powidz.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013.
 7. Raport Wójta Gminy Powidz z wykonania w roku 2013 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 8. Informacja dot. pozimowego stanu dróg, ulic, chodników, hydrantów, budynków komunalnych na terenie gminy Powidz.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej... [więcej]
redaktor, dnia 24.03.2014, 09:14


Mistrzostwa Gminy Powidz w Tenisie Stołowym

redaktor, dnia 20.03.2014, 09:18


Turniej Piłki Nożnej

redaktor, dnia 20.03.2014, 09:14


Najlepsi uczniowie gminy Powidz wyróżnieni!

W dniu 11 marca 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów, za wyniki w nauce uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum, połączona z inauguracją obchodów roku Oskara Kolberga.Fotorelacja z rozdania stypendiów.
>>>KLIKNIJ<<<


W uroczystości tej udział wzięli: Ryszard Grześkowiak - Wójt Gminy Powidz, Jakub Gwit - Przewodniczący Rady Gminy Powidz, Czesław Dykszak - radny Rady Powiatu Słupeckiego, Hanna Bełdzikowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Powidz, Katarzyna Kędziora - Dyrektor Domu Kultury w Powidzu, Anna Wiatr - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Powidz, Magdalena Pajdała - Przewodnicząca Rady Rodziców, rodzice stypendystów, wyróżnieni uczniowie oraz ich koleżanki i koledzy.... [więcej]
redaktor, dnia 14.03.2014, 10:32


INFORMACJA

redaktor, dnia 12.03.2014, 10:14


RELACJA z XXXVIII sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 20 lutego 2014 roku, o godz. 1200, w sali narad odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Powidz.Fotorelacja z z XXXVIII sesji Rady Gminy Powidz
>>>KLIKNIJ<<<W sesji uczestniczył starosta słupecki Mariusza Roga oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Ryszarda Wieczorek. W ramach dyskusji poruszono głównie tematy dotyczące pilnej potrzeby modernizacji dróg powiatowych leżących na terenie gminy Powidz oraz ich bieżącego utrzymania. Starosta Roga omówił również sytuację szpitala w Słupcy.

Na sesji podjęto następujące uchwały:
 1. Uchwałę Nr XXXVIII/239/14 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Zmiany te są związane m.in. z zawarciem umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie trzech zadań:... [więcej]
redaktor, dnia 05.03.2014, 09:55


Spotkanie promujące 148 nr "Kroniki Wielkopolski"

Gmina Powidz stała się jednym z bohaterów nr 148 ,,Kroniki Wielkopolski”, kwartalnika poświęconego wszelkim sprawom dotyczącym Wielkopolski w jej historycznych granicach. To właśnie w tym numerze znalazł się cykl artykułów pt. ,,Przedstawiamy Gminę Powidz”. Opublikowane zostały następujące materiały: wywiad z wójtem gminy Powidz Ryszardem Grześkowiakiem (przeprowadziła Joanna Szymańska), ,,XIX Dni Powidza w 770.rocznicę lokacji miasta” (J. Gwit), ,,Doby sąsiad. Współpraca z Wojskiem Polskim” (J. Gwit we współpracy z kpt. Włodzimierzem Baranem), ,,Edukacja i kultura” (A. Wiatr), ,,Towarzystwo Przyjaciół Powidza 1994-2014” (H. Ganińska).Fotorelacja ze spotkania promującego 148 nr "Kroniki Wielkopolski"
>>>KLIKNIJ<<<


Gmina Powidz stała się jednym z bohaterów nr 148 ,,Kroniki Wielkopolski”,... [więcej]
redaktor, dnia 04.03.2014, 09:40


Wiele niespodzianek z szczęśliwym zakończeniem dla Charbina

Mistrzostwa Gminy Powidz w piłce nożnej sezonu 2013/14 powoli zbliżają się do końca. W sobotę, 15 lutego rozegrano ostatni turniej halowy. Do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów, spotkania rozgrywano więc systemem ,,każdy z każdym”.Fotorelacja z kolejnego turnieju w piłce nożnej sezonu 2013/14
>>>KLIKNIJ<<<


Turniej obfitował w niespodzianki. Już w pierwszych meczach przegrali faworyzowani Nicolaus Powidz oraz EB Charbin. W pierwszym przypadku pogromcą okazał się zespół Dzikie Węże. Zespół z Charbina pokonała prezentująca w miarę stabilną formę w mistrzostwach Drużyna Actimela. Niespodziewanie meczem o zwycięstwo w lutowym turnieju okazało się spotkanie pomiędzy EB Charbin a Dziki Wężami. Tutaj jednak Charbin wyraźnie narzucił swoje warunki gry... [więcej]
redaktor, dnia 04.03.2014, 08:55


Numer ogłoszenia: 34043 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 31989 - 2014 data 18.02.2014 r.

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN DO PRZETARGU
ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 20.02.2014, 23:28


Wyjaśnienia nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ORG-ZP.271.2.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo”.

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ DO PRZETARGU
ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 20.02.2014, 07:53


Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin Numer ogłoszenia: 31989 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 18.02.2014, 18:03


XXXVIII - sesja Rady Gminy Powidz.

20 lutego 2013 r. (czwartek) o godz.1200, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Powidz.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali narad Urzędu Gminy Powidz.

... [więcej]
Administrator, dnia 17.02.2014, 10:00


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo Numer ogłoszenia: 29013 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 - roboty budowlane

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 13.02.2014, 15:36


Relacja z Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego - 08.02.2014 r.

Podczas ferii zimowych Uczniowski Parafialny Klub Sportowy ,,Nicolaus" zorganizował w sobotę 8 lutego 2014 r., w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego *Gminny Turniej Tenisa Stołowego*.
Do rywalizacji przystąpiło łącznie 28 osób w czterech kategoriach (mężczyźni: 12 w kategorii open, 8 w kategorii gimnazjum, 4 w kategorii szkoła podstawowa oraz 4 w kategorii kobiet).


Fotorelacja z Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego – 08.02.2014 r.
>>>KLIKNIJ<<<


W poszczególnych kategoriach najlepsze miejsca zajęli:

*Kategoria open:*

 1. Piotr Plewa
 2. Leszek Janeczek
 3. Mateusz Janeczek
*Kategoria gimnazjum: *

 1. Dominik Horyza
 2. Arek Walczak
 3. Mikołaj Lange
*Kategoria szkoła podstawowa: *

 1. Dominik Jurga
 2. Sebastian Matelski
 3. Julian Żurawski
*Kategoria kobiet:*

 1. Anna Żurawska
 2. Patrycja... [więcej]
Administrator, dnia 11.02.2014, 16:42


Zaproszenie na spotkanie "Nowe perspektywy – porozmawiajmy o dziedzictwie kulturowym naszej małej ojczyzny" - 15.02.2014 r., godz.: 15:00, Dom Kultury w PowidzuPliki do pobrania:
Zaproszenie na spotkanie "Nowe perspektywy – porozmawiajmy o dziedzictwie kulturowym naszej małej ojczyzny" - 15.02.2014 r., godz.: 15:00, Dom Kultury w Powidzu - plik w formacie PDF.
Administrator, dnia 11.02.2014, 15:59


Dom Kultury w Powidzu zyskał nowe oblicze

Uroczyste otwarcie rozbudowanego Domu Kultury w Powidzu odbyło się dnia 3 lutego 2014 r. Dzięki rozbudowie i gruntownej modernizacji Dom Kultury zyskał nowe oblicze. Zmienił się nie tylko wygląd zewnętrzny, ale również jego wnętrze. Jak wspomniał podczas uroczystości gospodarz gminy Powidz – Ryszard Grześkowiak inwestycja kosztowała ca. 530 tys. zł i udało się ją zrealizować przy pomocy środków zewnętrznych z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury”.


Fotorelacja z uroczystego otwarcia rozbudowanego Domu Kultury w Powidzu

>>>KLIKNIJ<<<

Wsparcie wynosiło 210 tys. zł, co stanowi 40 % wartości inwestycji. Prace budowlane dotyczyły rozbudowy sali widowiskowej oraz... [więcej]
Administrator, dnia 07.02.2014, 16:05


Turniej Piłki Nożnej

Administrator, dnia 05.02.2014, 11:05


Gminny Turniej Tenisa Stołowego 8 lutego 2014 r. (sobota), godzina 10:00 - sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Powidzu

Administrator, dnia 05.02.2014, 10:49


Turniej piłki nożnej halowej - 4. eliminacje Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej sezonu 2013/2014

Zmagania piłkarskie w 2014 r. w gminie Powidz zostały zainaugurowane. W sobotnie przedpołudnie 25 stycznia rozegrano kolejny turniej piłki nożnej halowej, stanowiący jednocześnie 4. eliminację Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej sezonu 2013/2014.


Fotorelacja z turnieju piłki nożnej halowej - 4. eliminacje Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej sezonu 2013/2014.

>>>KLIKNIJ<<<

W zmaganiach wzięło udział 7 zespołów, które rozlosowane zostały do dwóch grup. Drużyny z dwóch pierwszych miejsc w każdej grupy spotkały się w półfinałach, natomiast zespoły, które zajęły trzecie miejsca spotkały się już bezpośrednio w meczu o piąte miejsce w turnieju. Mecze trwały po 10 min. Zawody sędziował Piotr Dowbusz, sędzia Konińskiego... [więcej]
Administrator, dnia 05.02.2014, 08:30


Komunikat Ostrzegawczy - marznące opady !!!Pliki do pobrania:
Komunikat Ostrzegawczy - marznące opady - plik w formacie PDF.
Administrator, dnia 31.01.2014, 15:17


Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa węgla kamiennego Numer ogłoszenia: 15127 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 23.01.2014, 15:37


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informujemy, że istnieje możliwość pobrania „Harmonogramu odbioru odpadów z terenu Gminy Powidz na 2014 r.” w Urzędzie Gminy w Powidzu w pokoju nr 4, lub agencji PKO BP.
Harmonogramy zostaną także dostarczone na posesje zamieszkałe znajdujące się na terenie gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie wraz z pierwszym (styczniowym) odbiorem „zmieszanych” odpadów z pojemników 120 lub 240 l.
Administrator, dnia 17.01.2014, 10:08


INFORMACJA DLA ROLNIKÓWPliki do pobrania:
Administrator, dnia 17.01.2014, 09:56


Turniej Piłki Nożnej halowej w ramach Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej sezonu 2013/2014 (IV eliminacja)Pliki do pobrania:

Administrator, dnia 17.01.2014, 09:20


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie na własność osobom fizycznym lub prawnym n/w nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Ostrowo, gmina Powidz

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE POWIDZ ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 13.01.2014, 15:09


Relacja z XXXVII sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 20 grudnia br. w sali narad Urzędu Gminy Powidz odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Powidz.


Fotorelacja z XXXVII sesji Rady Gminy Powidz

>>>KLIKNIJ<<<

Na sesji podjęto następujące uchwały:
 1. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2013 rok. Wprowadzone zmiany dotyczyły dostosowania dochodów i wydatków do bieżącego wykonania. Radni Rady Gminy Powidz podjęli ww. uchwałę jednogłośnie.
 2. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz. Akt ten związany jest z uchwałą w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2013 rok. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.
 3. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz. W procedurze podejmowania budżetu na kolejny... [więcej]
Administrator, dnia 13.01.2014, 10:03


INFORMACJA !

Urząd Gminy Powidz wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach wspierania przedsięwzięć profilaktycznych promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, organizują w styczniu br.
WYJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
,których całkowite koszty sfinansowane zostaną ze środków przeznaczonych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 1. na basen w Gnieźnie, w piątek dnia 10 stycznia dla uczniów klasy V SP, wyjazd o godz. 1600;
 2. do kina w Gnieźnie na film pt. „Hobbit: Pustkowie Smauga” w sobotę dnia 11 stycznia dla uczniów klasy VI SP i klasy I Gimnazjum, wyjazd o godz.1230;
 3. do Klubu Zabaw w Gnieźnie, w piątek dnia 17 stycznia br. dla dzieci klasy I i II SP, wyjazd o godz. 1600;
 4. na basen... [więcej]
Administrator, dnia 10.01.2014, 15:04


Komunikat Ostrzegawczy - silny wiatr !!!Pliki do pobrania:
Komunikat Ostrzegawczy - silny wiatr - plik w formacie PDF.
Administrator, dnia 09.01.2014, 15:15


Pomieszczenia do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową !

Urząd Gminy Powidz informuje, iż posiada do wynajęcia w budynku komunalnym, w miejscowości Powidz-Osiedle 3/1, pomieszczenia użytkowe o powierzchni 50,31 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków na dzierżawę ww. pomieszczeń do dnia 31 stycznia 2014 r.
Administrator, dnia 08.01.2014, 07:53


Obchody 95. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Powidzu

Wybuch Powstania Wielkopolskiego, w dziejach naszego narodu był wydarzeniem szczególnym. Był to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie, zyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości polskiej wróciły w 1918 roku do Macierzy.


Fotorelacja z Obchodów 95. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Powidzu.

>>>KLIKNIJ<<<

Również Powidzanie mają w tym wydarzeniu swój udział. W dniu 28 grudnia 1918 roku Józef Bilski – inspirator działań niepodległościowych w Powidzu zorganizował naradę , na której zapadły ważniejsze decyzje powstańcze. W tym samym dniu dowodził ok. 70 osobowym odziałem, który dokonał brawurowej akcji zdobycia posterunków granicznych w Anastazowie i Szydłowcu w noc z... [więcej]
Administrator, dnia 07.01.2014, 15:17


Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Powidz


redaktor, dnia 30.12.2013, 14:29


OBCHODY 95. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W POWIDZU

redaktor, dnia 27.12.2013, 10:15
redaktor, dnia 19.12.2013, 09:13


XXXVII- sesja Rady Gminy Powidz

20 grudnia 2013 r. (piątek) o godz. 1200, odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Powidz.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali
narad Urzędu Gminy Powidz


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Powidz na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Powidz na 2014 rok.
 9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt 4 porządku obrad.
 10. Podjęcie uchwały w... [więcej]
redaktor, dnia 17.12.2013, 08:28


I Mikołajkowy Amatorski Turniej Drużyn Mieszanych w Siatkówkę

Wśród bogatej oferty imprez sportowych w Powidzu w miesiącu grudnia, znalazła się również propozycja dla fanów siatkówki. 8 grudnia (niedziela) rozegrano I Mikołajkowy Amatorski Turniej Drużyn Mieszanych w Siatkówkę. Miejscem zmagań była sala gimnastyczna powidzkiej szkoły.Fotorelacja z I Mikołajkowego Amatorskiego Turnieju Drużyn Mieszanych w Siatkówkę.
>>>KLIKNIJ<<<


W turnieju wzięły udział cztery zespoły. Mecze rozgrywano systemem ,,każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. W każdej drużynie występować musiała przynajmniej jedna kobieta.
Zwycięzcą Mikołajkowego Turnieju Drużyn Mieszanych został zespół Markbud Powidz (reprezentujący na co dzień również gminę Powidz w rozgrywkach Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Słupcy). Drugie miejsce zajął zespół ,,Iniemamocni" (składający... [więcej]
redaktor, dnia 11.12.2013, 13:53


Publikacje o Powidzu w Bibliotece

W Bibliotece Publicznej w Powidzu można zaopatrzyć się w dwie nowe publikacje dotyczące ziemi powidzkiej.

Powidzkie legendy i opowieści: dawne i nowe to zbiór, który z jednej strony zawiera podania znane wśród Powidzan już od wielu lat (jak np. O Bożku Powidzu i kapłance Diwie, Zatopione dzwony, Diabeł na Mytlywku, Odwieczna sosna przycmentarna), a z drugiej nowe opowiadania o tych ziemiach, wybrane spośród utworów przygotowywanych każdego roku przez uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. Dodatkowo książka została uzupełniona o fragment romantycznego utworu Powidzanka autorstwa Józefa Miniszewskiego, przytoczonego po raz pierwszy z okazji 600-lecia lokacji Powidza w 1843 r.... [więcej]
redaktor, dnia 11.12.2013, 10:13


INFORMACJAredaktor, dnia 09.12.2013, 11:31<< 1 z 11 >>

Powered by PsNews
© 2007 Sebastian i Adrian Goniccy