Remont autobusu szkolnego

W oparciu o rozeznanie cenowe rynku co do kosztów usługi remontu autobusu stanowiącego własność gminy Powidz oraz negocjacje przeprowadzone przez Wójta –Ryszarda Grześkowiaka co do cen ofert złożonych na realizację usługi, wyłoniono wykonawcę prac remontowych.Fotorelacja.
>>>KLIKNIJ<<<


Umowę podpisano pod koniec lipca br. z terminem realizacji do końca sierpnia. Prace remontowe polegały na wymianie na nowe wszystkich elementów blaszanych karoserii pojazdu. Koszt remontu autobusu, który służy dowozom dzieci z terenu gminy Powidz do ZSP w Powidzu, to kwota 16.000 zł. brutto. Usługodawcą była firma Autobusowe Usługi Przewozowe „JAH” Janusz Mroziński z Mielżyna.
redaktor, dnia 19.09.2014, 15:16


Kolejne terminy zebrań wiejskich związanych z ustaleniem i uchwaleniem wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego
redaktor, dnia 18.09.2014, 13:33


Wręczenie Aktu Nadania Stopnia Awansu Zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego p. Justynie Stasiak

Pod koniec sierpnia w Urzędzie Gminy Powidz odbyło się uroczyste wręczenie Aktu Nadania Stopnia Awansu Zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego p. Justynie Stasiak, będącego wynikiem pozytywnego postępowania egzaminacyjnego, które odbyło się w tut. Urzędzie.Fotorelacja z wręczenie Aktu Nadania Stopnia Awansu Zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego p. Justynie Stasiak.
>>>KLIKNIJ<<<


Pani Justyna Stasiak - nauczyciel matematyki uzyskała stopień awansu zawodowego w wyniku egzaminu złożonego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący szkołę. Podczas egzaminu zaprezentował swój dorobek zawodowy w sposób wyczerpujący i rzeczowy. Wykazała się umiejętnościami organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów, wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, znajomością przepisów prawa... [więcej]
redaktor, dnia 18.09.2014, 10:37


Ostrzeżenie Publiczne !!

redaktor, dnia 17.09.2014, 12:39


Remont świetlicy wiejskiej w Wylatkowie

Fotorelacja z remontu świetlicy wiejskiej w Wylatkowie.
>>>KLIKNIJ<<<
redaktor, dnia 17.09.2014, 08:20


Budowa widowni

W czerwcu br. ruszyła realizacja projektu kluczowego Gminy Powidz pn. „Stworzenie markowego produktu turystycznego
Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz” w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.


Fotorelacja z budowy widowni w Powidzu.
>>>KLIKNIJ<<<


Obecnie trwają prace związane z realizacją I etapu inwestycji, obejmującego renowację istniejącego boiska oraz remont widowni. Utwardzenie boiska zostało wykonane z kostki klinkierowej. Istniejące trybuny zostały usunięte i zastąpione nowym rozwiązaniem. Widownia wybudowana jest z kostki klinkierowej z drewnianymi siedziskami.
Inwestycja wykonywana jest przez firmę... [więcej]
redaktor, dnia 16.09.2014, 14:39


AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

redaktor, dnia 16.09.2014, 11:30


Dni bezpłatnych porad prawnych

redaktor, dnia 16.09.2014, 10:16


NIEBIESKI PARASOL - dni bezpłatnych porad prawnych

redaktor, dnia 15.09.2014, 14:14


XLIII sesja Rady Gminy Powidz

17 września 2014 r. (tj. środa)
o godz. 1200 odbędzie się
XLIII sesja Rady Gminy Powidz.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali narad Urzędu Gminy Powidz.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu do realizacji zadań w roku szkolnym 2014/2015.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
 7. Informacja dot. stanu realizacji inwestycji gminnych.
 8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt 4 porządku obrad.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Powidz.
 10. Wolne wnioski i zapytania... [więcej]
Administrator, dnia 12.09.2014, 10:21


Kolejne terminy zebrań wiejskich związanych z ustaleniem i uchwaleniem wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego

Administrator, dnia 05.09.2014, 13:15


Terminy zebrań wiejskich związanych z ustaleniem i uchwaleniem wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego

Administrator, dnia 29.08.2014, 14:41


Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. oświaty z dnia 28.08.2014 r. przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze z dnia 18.07.2014

Administrator, dnia 29.08.2014, 14:39


Wybory samorządowe 2014 r. - publikacja informacji.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące zarządzonych przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 28.08.2014, 15:28


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ORG-ZP.271.14.2014 na zadanie pn.: Budowa fontanny w m. Powidz

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 25.08.2014, 15:31


Informacja z 12 sierpnia 2014 r. r.o spełnieniu wymogów formalnych na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Powidz

redaktor, dnia 12.08.2014, 14:25


DAJĄC KREW DAJESZ ŻYCIE!

redaktor, dnia 04.08.2014, 14:55


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - silne burze z gradem!!

redaktor, dnia 04.08.2014, 14:52


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - upał!!

redaktor, dnia 01.08.2014, 15:28


Rajd Rowerowy III edycja

redaktor, dnia 31.07.2014, 14:46


Wakacyjne Połowinki Lata

redaktor, dnia 31.07.2014, 14:40


Informacja o przedłużeniu składania ofert dot. naboru na wolne stanowisko ds. Oświaty

redaktor, dnia 30.07.2014, 13:54


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - burze z gradem!!

redaktor, dnia 28.07.2014, 13:21


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - burze z gradem!!

redaktor, dnia 25.07.2014, 13:30


XX DNI POWIDZA

W dniach 11 – 13 lipca 2014 roku obyły się XX Dni Powidza pod hasłem: XX lat za nami baw się razem z nami.

11 lipca 2013r.Fotorelacja z XX Dni Powidza.
>>>KLIKNIJ<<<


12 lipca 2013r.Fotorelacja z XX Dni Powidza.
>>>KLIKNIJ<<<


13 lipca 2013r.Fotorelacja z XX Dni Powidza.
>>>KLIKNIJ<<<


Koncerty, zawody sportowe (m.in. Turniej siatkówki plażowej, Strzelanie z broni pneumatycznej, Maraton pływacki, Turniej streetball), atrakcje dla dzieci (m.in. malowanie kredą, biegi... [więcej]
redaktor, dnia 25.07.2014, 09:14


Urząd Gminy Powidz

Urząd Gminy Powidz
dnia 24.07.2014
czynny od godz. 600 do 1400
redaktor, dnia 24.07.2014, 09:02


XIX Ogólnopolski Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Przybrodzinie

redaktor, dnia 22.07.2014, 12:16


XIX Ogólnopolski Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Przybrodzinie

redaktor, dnia 22.07.2014, 11:42


Zaproszenie-Informacja

redaktor, dnia 22.07.2014, 11:23


Nabór na wolne stanowisko pracy ds. oświaty

redaktor, dnia 18.07.2014, 10:18


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI XX DNI POWIDZA

redaktor, dnia 15.07.2014, 14:03


XX DNI POWIDZA

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:33


AMATORSKI MARATON PŁYWACKI Z OKAZJI OBCHODÓW XX DNI POWIDZA

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:32


STREETBALL

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:32


Regaty Powidzkie

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:31


XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz

10 lipca 2014 roku (czwartek) o godz. 1400 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Powidz.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali narad Urzędu Gminy Powidz.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych.
 5. Zakończenie XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

  Informując o powyższym zapraszam do wzięcia udziału w sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Powidz ... [więcej]
redaktor, dnia 09.07.2014, 12:39


Relacja z XLI sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 9:00 odbyła się XLI sesja Rady Gminy Powidz, na której podjęto następujące uchwały:
Fotorelacja z XLI sesji Rady Gminy Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


 1. Uchwałę Nr XLI/262/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. Radni po zapoznaniu się i rozpatrzeniu: sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu (opinia pozytywna) oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok, większością głosów opowiedzieli się za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwała ta została podjęta większością głosów.

 2. Uchwałę Nr XLI/263/14 ... [więcej]
redaktor, dnia 03.07.2014, 14:41


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Uroczystym apelem, w dniu 27 czerwca br. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu wraz ze swoimi nauczycielami, rodzicami oraz pracownikami szkoły oraz pożegnali rok szkolny 2013/2014.
Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2013/2014.
>>>KLIKNIJ<<<


Wszystkich zebranych przywitała Dyrektor ZSP w Powidzu – p. Grażyna Niedzielska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Powidz – Ryszard Grześkowiak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Powidz – p. Lechosław Kasprzyk, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – radna Hanna Bełdzikowska, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Powidz – Anna Wiatr, Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Magdalena Pajdała. W swym przemówieniu Dyrektor podkreśliła i wyjaśniła, że w mającym roku szkolnym możemy być szczególnie dumni... [więcej]
redaktor, dnia 02.07.2014, 14:44


Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w gminie Powidz

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA O PRZETARGU ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
redaktor, dnia 24.06.2014, 13:38


XLI sesja Rady Gminy Powidz

26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godz. 900 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Powidz.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali narad Urzędu Gminy Powidz.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt 4 porządku obrad.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej... [więcej]
redaktor, dnia 24.06.2014, 08:04


ZAPROSZENIE

redaktor, dnia 23.06.2014, 09:16


SMAKI REGIONU

redaktor, dnia 18.06.2014, 09:28


INFORMACJA

redaktor, dnia 18.06.2014, 09:03


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - burze z gradem!!

redaktor, dnia 10.06.2014, 09:08


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - upał!!

redaktor, dnia 09.06.2014, 10:01


Wybieramy Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego.

redaktor, dnia 05.06.2014, 10:49


Relacja z XL sesji Rady Gminy Powidz

Podczas XL sesji Rady Gminy Powidz odbytej w dniu
29 maja br.Fotorelacja z XL sesji Rady Gminy Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


Radni podjęli następujące uchwały:

 1. Uchwałę Nr XL/253/14 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 9.835.294,16 zł, by kwotą tą zwiększyć wysokość wydatków majątkowych do kwoty 2.904.849,00 zł. Drugą istotną zmianą jest powiększenie o kwotę 6.500,00 zł wartości wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Do pozostałych zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok należy zaliczyć: Zwiększenie planu o 26.500,00 zł na zadanie: Rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej... [więcej]
redaktor, dnia 04.06.2014, 10:08


Urząd Gminy Powidz zaprasza do udziału w konkursie ofert na wyłączność obsługi gastronomiczno-handlowej "DNI POWIDZA"redaktor, dnia 03.06.2014, 11:27


DZIELNICOWY PRZYPOMINA

redaktor, dnia 28.05.2014, 14:22


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - intensywne opady deszczu!!

redaktor, dnia 28.05.2014, 12:37<< 1 z 13 >>

Powered by PsNews
© 2007 Sebastian i Adrian Goniccy