Przystanek Powidz. Powidz i Ziemia Powidzka w świetle źródeł archeologicznych oraz dokumentów pisanych (rękopisów, druków) i cyfrowych

Towarzystwo Przyjaciół Powidza podjęło się organizacji kolejnego ważnego wydarzenia kulturalnego w Gminie Powidz. 20 czerwca w Domu Kultury w Powidzu odbyło się seminarium ,,Przystanek Powidz. Powidz i Ziemia Powidzka w świetle źródeł archeologicznych oraz dokumentów pisanych (rękopisów, druków) i cyfrowych.”Zdjęcia z wydarzenia
>>>KLIKNIJ<<<


Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit, który powitał prelegentów i uczestników. Swoje wystąpienia wygłosili:
- prof. dr hab. Andrzej Pydyn z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: ,,Wyniki archeologicznych badań podwodnych w rejonie Jeziora Powidzkiego”
- prof. dr hab. Radosław Gaziński z Uniwersytetu Szczecińskiego: ,,Źródła dotyczące dziejów Powidza i Ziemi Powidzkiej w archiwach polskich.”
- prof. UAM dr hab. Mirosław Górny z Uniwersytetu... [więcej]
Administrator, dnia 24.06.2015, 14:24


Gospodarowanie odpadami- domki letniskowe

Administrator, dnia 23.06.2015, 08:10


XI sesja Rady Gminy Powidz

26 czerwca 2015 r. (tj. piątek)
o godz. 1200 odbędzie się
XI sesja Rady Gminy Powidz


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali Domu Kultury w Powidzu.


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt 4 porządku obrad.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia... [więcej]
Administrator, dnia 22.06.2015, 11:31


Zaproszenie na seminarium

Administrator, dnia 17.06.2015, 09:58


Uzależnia mnie tylko sport- podsumowanie

Zakończyliśmy swój udział w kampanii ,,Uzależnia mnie tylko sport."Zdjęcia z wydarzenia
>>>KLIKNIJ<<<


Grupa osób z naszej Gminy (dzieci z rodzicami) uczestniczyło w kolejnych imprezach biegowych w naszym subregionie.
Po zmaganiach w Powidzu na Orliku 16 maja, odwiedziliśmy też Śrem, Konin, Wrześnię, a w ostatni weekend Malanów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w inicjatywie, jeździli na zawody oraz włączyli się w przygotowania.
Dziękujemy panu Wiktorowi Somerfeldowi za gminną koordynację akcji.

Celem kampanii organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest przede wszystkim promocja i realizacja zadań dotyczących profilaktyki uzależnień w połączeniu z aktywnością ruchową uczestników imprez. Do głównych zadań projektu należy także zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży... [więcej]
Administrator, dnia 17.06.2015, 09:26


Wielki Test "25 lat Samorządności"!

Administrator, dnia 12.06.2015, 09:45


20-lecie powidzkiego Chóru ,,Sonata"

7 czerwca w Domu Kultury odbyły się uroczystości 20-lecia powidzkiego Chóru ,,Sonata".


Zdjęcia z wydarzenia
>>>KLIKNIJ<<<


Zespół stanowi ważny element kultury Gminy Powidz. Z okazji swojego święta chór pod kier. p. Haliny Ganińskiej zaprezentował koncert.
Nie zabrakło wspomnień,podziękowań oraz życzeń, w tym tych składanych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady. Uroczystość zgromadziła rodziny, przyjaciół członkiń chóry oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych chórów z okolicy (Gniezno, Witkowo).

Chór Żeński ,,Sonata” założony został 28 lutego 1995 r. z inicjatywy ks. Ottona Szymków i pani Teresy Zawadzkiej. Jego członkinie kultywują tradycje Chóru Kościelnego pw. św. Mikołaja w Powidzu istniejącego co najmniej od 1922, działającego pod kierunkiem powidzkiego organisty Kazimierza Gazińskiego... [więcej]
Administrator, dnia 11.06.2015, 15:52


Piknik- Ostrowo

Administrator, dnia 11.06.2015, 13:19


Dzień Samorządu Terytorialnego

W dniu 27 maja w Dzień Samorządu Terytorialnego Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP uczestniczył w spotkaniu samorządowców w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.W uroczystości wziął udział Prezydent RP pan Bronisław Komorowski. Spotkanie miało szczególny charakter, bowiem odbywało się w 25-lecie samorządności, a dla Gminy Powidz było dużym wyróżnieniem, które spotkało nas w 20 lat od reaktywacji naszej gminy.
W ramach spotkania Prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Odbyło się też podsumowanie akcji „Majówka z Polską” oraz finał III edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
fot. Kancelaria Prezydenta RP
Administrator, dnia 09.06.2015, 08:45


Badania profilaktyczne w Gminie Powidz

Administrator, dnia 01.06.2015, 14:05


INFORMACJA

Administrator, dnia 01.06.2015, 11:45


Debata społeczna

Administrator, dnia 01.06.2015, 08:42


Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 -2019

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 -2019

Informuję, że w związku z upływem w dniu 31.12.2015 r. kadencji ławników sądowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i do Sądu Rejonowego w Słupcy na kadencję 2016 – 2019. Rada Gminy Powidz zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie, do końca października br. wybierze 2 ławników:
- do... [więcej]
Administrator, dnia 28.05.2015, 15:30


Inwestycje w OstrowieBudowa kanalizacji w Ostrowie
Na mocy podpisanej umowy z wykonawcą- konsorcjum Lider:Pegaz90 Sp. z o. o. z Mogilna i Partner: P.P.H.U. ‘pe-gaz90” z Mogilna, ku końcowi zmierza realizacja zadania:- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz. Wartość kontraktu 1.168.356,07 zł brutto. Zadanie zostanie realizowane w terminie do 15.06.2015r
Administrator, dnia 28.05.2015, 14:35


Inwestycje w PrzybrodzinieBudowa promenady w Przybrodzinie
Ruszyła budowa odcinka promenady przy polu namiotowym i plaży w Przybrodzinie. Zadanie obejmuje ułożenie nawierzchni o dł 220 mb z kostki brukowej (dwa ciagi) oraz oświetlenie. Zadanie realizuje firma Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z m. Kokoszki k. Nekli, która za kwotę 376.988,90zł zł brutto wyłoniona w przetargu nieograniczonym spośród dziewięciu firm zabiegających o to zamówienie. Zadanie z dofinansowaniem zewnętrznym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działania Odnowa i rozwój wsi w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.
Administrator, dnia 28.05.2015, 14:00


Inwestycje w AnastazewieInwestycje w Anastazewie
Na mocy podpisanej umowy w dniu 7 maja br umowy miedzy Wojtem Gminy Powidz – Jakubem Gwitem a firmą P.P.H.U „MISZBUD” Jarosław Miszczak z m. Przybyłów k. Koła realizowane jest zadanie inwestycyjne gminy Powidz polegające na budowie miejsca pamięci dot. granicy zaborów, budowie placu zabaw oraz zakupie kontenerów sanitarnych na pole namiotowe w Anastazewie. Koszt zadania 199.359,58 zł brutto. Obecnie wybrukowany jest już plac w sąsiedztwie gospodarstwa agroturystycznego p.p. Cieślewiczów oraz wykonane roboty ziemne pod posadowienie urządzeń zabawowych na placu zabaw. Zadanie również z dofinansowaniem zewnętrznym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania Odnowa i... [więcej]
Administrator, dnia 28.05.2015, 13:52


Obwieszczenie PKW z dnia 25 maja 2015

Administrator, dnia 27.05.2015, 11:57


Wybory prezydenckie 2015- wyniki II tury

Administrator, dnia 26.05.2015, 15:00


X sesja Rady Gminy Powidz

28 maja 2015 r. (tj. czwartek)
o godz. 900 odbędzie się
X sesja Rady Gminy Powidz.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali Domu Kultury w Powidzu.


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII ; VIII - nadzwyczajnej i IX - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Informacja dot. stanu przygotowania gminy do sezonu letniego łącznie ze sprawą zapewnienia bezpieczeństwa publicznego wraz z informacją o sytuacji gminnych nieruchomości turystycznych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf... [więcej]
Administrator, dnia 21.05.2015, 09:14


Powidz uzależniony przez sport - 16.05.2015 r.

16 maja 2015 r. Powidz stał się miejscem inicjatywy ,,Uzależnia mnie tylko sport!" Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Zdjęcia z wydarzenia
>>>KLIKNIJ<<<


Ok 300 uczestników (dzieci z rodzicami) z Wrześni, Śremu, Konina, Gniezna, Malanowa, Powidza przybyło na Orlik i promenadę, aby wspólnie pobiegać, spędzić czas, uczestniczyć w grach i zabawach. W ramach zagadek dla uczestników rozdawane były nagrody. Nie zabrakło punktu konsultacyjnego dot. uzależnień prowadzonego przez panią Halinę Leszczyńską oraz darmowych porad prawnych r. prawnego Mateusza Kownackiego. Ratownicy ze Szpitala Wojewódzkiego w Koninie zorganizowali zabezpieczenie medyczne uczestników, a także prowadzili punkt badania cukru i ciśnienia. Strażacy OSP w Powidzu wykonali pokaz ratownictwa medycznego, a także... [więcej]
Administrator, dnia 20.05.2015, 12:29


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci !

Administrator, dnia 15.05.2015, 14:59


Uzależnia mnie tylko sport - PLAKAT

Administrator, dnia 15.05.2015, 13:05


Spotkanie z właścicielami nieruchomości letniskowych !

Administrator, dnia 13.05.2015, 10:17


Wybory prezydenckie 2015- wyniki I tury

Administrator, dnia 13.05.2015, 09:59


IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz
Administrator, dnia 12.05.2015, 15:37


XX-lecie Reaktywowania Gminy Powidz - nasz wielki dzień...

W roku 25-lecia samorządności w Polsce Gmina Powidz świętuje jubileusz 20 lat od momentu reaktywowania gminy w 1995 r.


XX-lecie Reaktywowania Gminy Powidz- zdjęcia
>>>KLIKNIJ<<<


Z tej okazji w dniu 1 maja Wójt Gminy Powidz oraz Przewodniczący Rady Gminy zaprosili mieszkańców, przyjaciół gminy oraz osoby, które miały swój udział w powstaniu na nowo powidzkiej jednostki samorządu, do wspólnego świętowania.
Tego dnia na uroczystościach byli obecni znamienici goście: wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, honorowy obywatel Powidza, były premier Waldemar Pawlak, poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, płk. Mieczysław Gaudyn – dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, Starosta Słupecki Mariusz Roga, przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego Bogdan Jastrząb, Wicestarosta Słupecki... [więcej]
Administrator, dnia 07.05.2015, 10:15


Rusza Program "Karta Dużej Rodziny Gminy Powidz"

Przyjęty z inicjatywy Wójta Gminy Powidz przez Radę Gminy Powidz Program ,,Karta Dużej Rodziny Gminy Powidz" zaczyna funkcjonować...


HAWA partnerem Programu "Karta Dużej Rodziny Gminy Powidz"
>>>KLIKNIJ<<<


W dniu 5 maja 2015 r. podpisane zostało pierwsze porozumienie partnerskie. Pierwszym podmiotem w Gminie Powidz przyjaznym naszym rodzinom wielodzietnym została stacja paliw HAWA ul. Witkowska w Powidzu, którą reprezentował pan Jan Walczak, członek Zarządu. Na chwilę obecną placówka oferuje następujące rabaty:
- paliwo Pb98 - 0,04 zł na litrze (od poniedziałku do piątku)
- paliwo Pb95 - 0,04 zł na litrze (od poniedziałku do piątku)
- ON - 0,08 zł na litrze (cały tydzień)
- LPG -... [więcej]
Administrator, dnia 07.05.2015, 09:35


Obchody z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja - FOTORELACJA

Gmina Powidz wspominała 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gminne obchody rozpoczęły się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. dziekana Alfreda Lewicza, z udziałem chóru ,,Sonata" i Orkiestry Dętej.


Fotorelacja- obchody z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
>>>KLIKNIJ<<<


sztandary: OSP, rolniczy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a także delegacje: 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, OSP, Urzędu Gminy, Rady Gminy, ZSP, SLD, Towarzystwa Przyjaciół Powidza.
Ze względu na odnowienie miejsca pamięci, które z udziałem środków UE w ramach PROWu realizowała OSP Powidz, ks. proboszcz dokonał poświęcenia terenu. Młodzież gimnazjalna pod kierunkiem pani Karoliny Woźniak zaprezentowała przedstawienie nawiązujące w swojej treści, ale również strojem, do historycznych wydarzeń z 1791 r. Zgromadzeni mieli... [więcej]
Administrator, dnia 06.05.2015, 12:11


XX- lecie Reaktywowania Gminy Powidz

Administrator, dnia 29.04.2015, 15:20


Libero Powidz Mistrzem!

Libero Powidz Mistrzem Gminy Powidz w Piłce Nożnej sezonu 2014/2015.
Na drugim miejscu znalazł się FC Mytlywek, na trzecim EB Charbin.>>>KLIKNIJ<<<

Takie rozstrzygnięcia zapadły podczas ostatniego turnieju, VII eliminacji na powidzkim Orliku 19 kwietnia. Na Mistrzostwa składało się 7 turniejów eliminacyjnych,z czego 3 rozegrano w sali gimnastycznej, a 4 na boisku ORLIK w Powidzu.
Najlepszym strzelcem Mistrzostw został Patryk Kułaga z EB Charbin - 22 gole.
Organizatorem wydarzenia był KS Libero wraz z Wiktorem Somerfeldem. Organizacyjnie imprezę od samego początku wspierał wójt Gminy Jakub Gwit. Nagrody i puchar dla zwycięzcy ufundowany został przez Urząd Gminy Powidz.

Ostatni turniej eliminacyjny okazał się udany... [więcej]
Administrator, dnia 23.04.2015, 10:23


OSTRZEŻENIE METEO- Przymrozek!

Administrator, dnia 17.04.2015, 15:32


Doraźna Komisja Rady ds. Turystyki i Przedsiębiorczości

16 kwietnia (czwartek) o godz. 18:30 w sali Domu Kultury w Powidzu odbędzie się kolejne posiedzenie doraźnej Komisji Rady ds. Turystyki i Przedsiębiorczości.
Tym razem w sposób szczególny pragniemy zaprosić
właścicieli lokalnych firm i przedsiębiorstw z branż innych niż branża turystyczna.
Administrator, dnia 13.04.2015, 10:56


Informacja LOK

Administrator, dnia 13.04.2015, 10:41


OSTRZEŻENIE METEO- Silny wiatr!

Administrator, dnia 13.04.2015, 09:42
Administrator, dnia 02.04.2015, 14:15


Stypendia 2015

W dniu 5 marca 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Stypendia za najlepsze wyniki oraz listy gratulacyjne dla ich rodziców wyróżnionym uczniom wręczyli: Wójt Gminy Powidz p. Jakub Gwit oraz Przewodniczący Rady Gminy Powidz – p. Bogdan Piotrowski.
Fotorelacja z wręczenia stypendiów uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
>>>KLIKNIJ<<<


Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – p. Anna Szymańska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Magdalena Pajdała. Nie zabrakło koleżanek i kolegów uhonorowanych stypendystów.
W swym wystąpieniu p. Jakub Gwit - Wójt Gminy Powidz pogratulował uczniom wytrwałości oraz pasji... [więcej]
redaktor, dnia 13.03.2015, 09:55


Relacja z VI sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 20 lutego w sali Domu Kultury w Powidzu
odbyła się VI sesja Rady Gminy Powidz,
na której to radni podjęli następujące uchwały:

Fotorelacja z VI sesji Rady Gminy Powidz..
>>>KLIKNIJ<<<


 1. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Zwiększeniu o 2.071.346,80 zł uległ plan dochodów budżetu, w tym dochody bieżące zwiększono o 908.877,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 1.162.469,80 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono plan wydatków tj. o kwotę 2.071.346,80 zł, (przeznaczone tylko na pokrycie wydatków majątkowych).
 2. uchwałę zmieniającą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 3. uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Ustalono, że... [więcej]
redaktor, dnia 11.03.2015, 15:12


Wybory uzupełniające do Rady Gminy Powidz w okręgu nr 7

Dnia 8 marca odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Powidz w okręgu nr 7 obejmującym część ul. 29 Grudnia, ul. Mieszka, Jeziorną i Wybudowanie. O mandat radnego starało się 4 kandydatów: p. Filip Muszyński kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Wójta Jakuba Gwita, p. Wiesław Lange - kandydat KWW Wiesław Lange, p. Piotr Piotrowski z KWW Piotra Piotrowskiego i p. Wojciech Paluszyński jako kandydat KWW Wojciecha Paluszyńskiego.Radny Gminy Powidz w okręgu nr 7.
>>>KLIKNIJ<<<


Na 140 uprawnionych w tym okręgu do urny przyszło 98 wyborców , co świadczy o 70% frekwencji wyborczej. Głosów ważnie oddanych było 97, jeden głos był głosem... [więcej]
redaktor, dnia 10.03.2015, 12:41


Zaproszenie przedsiębiorców do programu Karta Dużej RodzinyPliki do pobrania:
 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE "KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY POWIDZ - plik w formacie PDF.
redaktor, dnia 09.03.2015, 11:33


VI sesja Rady Gminy Powidz

20 lutego 2015 r. (tj. piątek)
o godz. 1000 odbędzie się
VI sesja Rady Gminy Powidz.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali Domu Kultury w Powidzu.


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z IV, V-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego za 2014 rok
 6. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Powidz od początku kadencji.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w... [więcej]
redaktor, dnia 17.02.2015, 08:35


Twoja Opinia Jest Ważna

redaktor, dnia 09.02.2015, 13:57


Relacja z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

W dniu 29 stycznia 2015 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Powidz odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz zwołana na wniosek Wójta Gminy – p. Jakuba Gwita. Powodem zwołania sesji było planowane wejście w życie w dniu 1 lutego br. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co zrodziło konieczność powołania się na znowelizowaną podstawę prawną w uchwałach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami.Fotorelacja z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz..
>>>KLIKNIJ<<<


Bez tego istniałoby ryzyko podważania opłat pobieranych przez gminę. Stawki opłat nie uległy zmianie.
W związku z powyższą sprawą Radni Gminy Powidz jednogłośnie podjęli dwie... [więcej]
redaktor, dnia 03.02.2015, 09:24


K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE

redaktor, dnia 30.01.2015, 13:19


INFORMACJA


Urząd Gminy Powidz przypomina o obowiązku terminowego opłacania faktur: 1. za wodę i ścieki zgodnie z terminem płatności widniejącym na fakturze
 2. czynsz do 10 dnia każdego miesiąca z góry

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr 5/14 Wójta Gminy Powidz z dn. 20 lutego 2014r. za datę uregulowania płatności uznaję się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Powidz.

  Wobec powyższego od należności opłaconych po terminie pobierane są odsetki ustawowe.

  Wójt Gminy Powidz
  /-/ Jakub Gwit
redaktor, dnia 30.01.2015, 10:35


V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz

29 stycznia 2015 r. (tj. czwartek)
o godz. 900 odbędzie się
V sesja Rady Gminy Powidz.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali narad Urzędu Gminy Powidz


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i ustalenie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 4. Zakończenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

  Informując o powyższym zapraszam do wzięcia udziału w sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Powidz
  /-/Bogdan Piotrowski
redaktor, dnia 28.01.2015, 13:16


Karta Dużej Rodziny

redaktor, dnia 26.01.2015, 14:15


Zarządzenie Nr1/15 Wójta Gminy Powidz z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów soltysów i rad sołeckich na terenie Gminy Powidz

redaktor, dnia 21.01.2015, 14:00


INFORMACJA

redaktor, dnia 20.01.2015, 14:39


TURNIEJ 18.01.2015 r. sala ZSP

W obecności wielu kibiców w niedzielę 18 stycznia w powidzkiej sali gimnastycznej rozegrany został 4. Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej Sezonu 2014/15.Fotorelacja z 4. Turnieu Eliminacyjnego Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej.
>>>KLIKNIJ<<<


W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn. Był to turniej wielu niespodzianek, zaskakujących wyników i przede wszystkim dużych zmian w klasyfikacji generalnej. Imprezę zorganizował i przeprowadził Wiktor Somerfeld.

TURNIEJ 18.01.2015 r. sala ZSP, Wyniki
Grupa A
LIBERO KORONKI – EB CHARBIN 0:3
LIBERO – EB CHARBIN 3:2
FC MYTLYWEK - LIBERO KORONKI 4:1
LIBERO – LIBERO KORONKI 2:3
EB CHARBIN – FC MYTLYWEK 1:1
LIBERO – FC MYTLYWEK 2:1
1. LIBERO 6 PKT
2. FC... [więcej]
redaktor, dnia 20.01.2015, 10:33


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz XXI/110/12 z dnia 31 maja jest możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego.
Wnioski przyjmowane będą do 27.02.2015r.

Pliki do pobrania:
 1. Uchwały wraz z wzorem wniosku - plik w formacie PDF.
redaktor, dnia 13.01.2015, 12:23<< 1 z 15 >>

Powered by PsNews


© 2007 Sebastian i Adrian Goniccy