Terminy zebrań wiejskich związanych z ustaleniem i uchwaleniem wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego

Administrator, dnia 29.08.2014, 14:41


Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. oświaty z dnia 28.08.2014 r. przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze z dnia 18.07.2014

Administrator, dnia 29.08.2014, 14:39


Wybory samorządowe 2014 r. - publikacja informacji.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące zarządzonych przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 28.08.2014, 15:28


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ORG-ZP.271.14.2014 na zadanie pn.: Budowa fontanny w m. Powidz

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 25.08.2014, 15:31


Informacja z 12 sierpnia 2014 r. r.o spełnieniu wymogów formalnych na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Powidz

redaktor, dnia 12.08.2014, 14:25


DAJĄC KREW DAJESZ ŻYCIE!

redaktor, dnia 04.08.2014, 14:55


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - silne burze z gradem!!

redaktor, dnia 04.08.2014, 14:52


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - upał!!

redaktor, dnia 01.08.2014, 15:28


Rajd Rowerowy III edycja

redaktor, dnia 31.07.2014, 14:46


Wakacyjne Połowinki Lata

redaktor, dnia 31.07.2014, 14:40


Informacja o przedłużeniu składania ofert dot. naboru na wolne stanowisko ds. Oświaty

redaktor, dnia 30.07.2014, 13:54


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - burze z gradem!!

redaktor, dnia 28.07.2014, 13:21


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - burze z gradem!!

redaktor, dnia 25.07.2014, 13:30


XX DNI POWIDZA

W dniach 11 – 13 lipca 2014 roku obyły się XX Dni Powidza pod hasłem: XX lat za nami baw się razem z nami.

11 lipca 2013r.Fotorelacja z XX Dni Powidza.
>>>KLIKNIJ<<<


12 lipca 2013r.Fotorelacja z XX Dni Powidza.
>>>KLIKNIJ<<<


13 lipca 2013r.Fotorelacja z XX Dni Powidza.
>>>KLIKNIJ<<<


Koncerty, zawody sportowe (m.in. Turniej siatkówki plażowej, Strzelanie z broni pneumatycznej, Maraton pływacki, Turniej streetball), atrakcje dla dzieci (m.in. malowanie kredą, biegi... [więcej]
redaktor, dnia 25.07.2014, 09:14


Urząd Gminy Powidz

Urząd Gminy Powidz
dnia 24.07.2014
czynny od godz. 600 do 1400
redaktor, dnia 24.07.2014, 09:02


XIX Ogólnopolski Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Przybrodzinie

redaktor, dnia 22.07.2014, 12:16


XIX Ogólnopolski Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Przybrodzinie

redaktor, dnia 22.07.2014, 11:42


Zaproszenie-Informacja

redaktor, dnia 22.07.2014, 11:23


Nabór na wolne stanowisko pracy ds. oświaty

redaktor, dnia 18.07.2014, 10:18


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI XX DNI POWIDZA

redaktor, dnia 15.07.2014, 14:03


XX DNI POWIDZA

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:33


AMATORSKI MARATON PŁYWACKI Z OKAZJI OBCHODÓW XX DNI POWIDZA

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:32


STREETBALL

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:32


Regaty Powidzkie

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:31


XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz

10 lipca 2014 roku (czwartek) o godz. 1400 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Powidz.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali narad Urzędu Gminy Powidz.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych.
 5. Zakończenie XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

  Informując o powyższym zapraszam do wzięcia udziału w sesji

  Przewodniczący Rady Gminy Powidz ... [więcej]
redaktor, dnia 09.07.2014, 12:39


Relacja z XLI sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 9:00 odbyła się XLI sesja Rady Gminy Powidz, na której podjęto następujące uchwały:
Fotorelacja z XLI sesji Rady Gminy Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


 1. Uchwałę Nr XLI/262/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. Radni po zapoznaniu się i rozpatrzeniu: sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu (opinia pozytywna) oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok, większością głosów opowiedzieli się za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwała ta została podjęta większością głosów.

 2. Uchwałę Nr XLI/263/14 ... [więcej]
redaktor, dnia 03.07.2014, 14:41


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Uroczystym apelem, w dniu 27 czerwca br. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu wraz ze swoimi nauczycielami, rodzicami oraz pracownikami szkoły oraz pożegnali rok szkolny 2013/2014.
Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2013/2014.
>>>KLIKNIJ<<<


Wszystkich zebranych przywitała Dyrektor ZSP w Powidzu – p. Grażyna Niedzielska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Powidz – Ryszard Grześkowiak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Powidz – p. Lechosław Kasprzyk, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – radna Hanna Bełdzikowska, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Powidz – Anna Wiatr, Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Magdalena Pajdała. W swym przemówieniu Dyrektor podkreśliła i wyjaśniła, że w mającym roku szkolnym możemy być szczególnie dumni... [więcej]
redaktor, dnia 02.07.2014, 14:44


Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w gminie Powidz

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA O PRZETARGU ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
redaktor, dnia 24.06.2014, 13:38


XLI sesja Rady Gminy Powidz

26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godz. 900 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Powidz.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali narad Urzędu Gminy Powidz.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.
 9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt 4 porządku obrad.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej... [więcej]
redaktor, dnia 24.06.2014, 08:04


ZAPROSZENIE

redaktor, dnia 23.06.2014, 09:16


SMAKI REGIONU

redaktor, dnia 18.06.2014, 09:28


INFORMACJA

redaktor, dnia 18.06.2014, 09:03


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - burze z gradem!!

redaktor, dnia 10.06.2014, 09:08


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - upał!!

redaktor, dnia 09.06.2014, 10:01


Wybieramy Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego.

redaktor, dnia 05.06.2014, 10:49


Relacja z XL sesji Rady Gminy Powidz

Podczas XL sesji Rady Gminy Powidz odbytej w dniu
29 maja br.Fotorelacja z XL sesji Rady Gminy Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


Radni podjęli następujące uchwały:

 1. Uchwałę Nr XL/253/14 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 9.835.294,16 zł, by kwotą tą zwiększyć wysokość wydatków majątkowych do kwoty 2.904.849,00 zł. Drugą istotną zmianą jest powiększenie o kwotę 6.500,00 zł wartości wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Do pozostałych zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok należy zaliczyć: Zwiększenie planu o 26.500,00 zł na zadanie: Rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej... [więcej]
redaktor, dnia 04.06.2014, 10:08


Urząd Gminy Powidz zaprasza do udziału w konkursie ofert na wyłączność obsługi gastronomiczno-handlowej "DNI POWIDZA"redaktor, dnia 03.06.2014, 11:27


DZIELNICOWY PRZYPOMINA

redaktor, dnia 28.05.2014, 14:22


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - intensywne opady deszczu!!

redaktor, dnia 28.05.2014, 12:37


Stypendia pomostowe

redaktor, dnia 27.05.2014, 11:10


PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 1 I 2 NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 1 I 2 NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 26.05.2014, 02:44


XL sesja Rady Gminy Powidz


29 maja 2014 r. (czwartek) o godz.1200, odbędzie się XL sesja Rady Gminy Powidz.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali narad Urzędu Gminy Powidz.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Informacja dot. stanu przygotowania gminy do sezonu letniego łącznie ze sprawą zapewnienia bezpieczeństwa publicznego wraz z informacją o sytuacji gminnych nieruchomości turystycznych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Powidz.
 8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone... [więcej]
redaktor, dnia 21.05.2014, 13:13


Podziękowania osobom i podmiotom, które finansowo i materialnie wsparły ufundowanie sztandaru oraz jego uroczyste przekazanie podczas XVI Powiatowego Dnia Strażaka

redaktor, dnia 16.05.2014, 11:13


"Bogu na chwałę - ludziom na ratunek" - Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu ma nowy sztandar!

W dniu 12 maja br. odbyła się uroczystość XVI Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka połączona z wręczeniem sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu.
Fotorelacja z uroczystość XVI Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka połączona z wręczeniem sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu.
>>>KLIKNIJ<<<


Nadanie sztandaru rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków, odprawioną w kościele p.w. św. Mikołaja w Powidzu przez kapelana powiatowego strażaków ks. Marka Barlaka oraz wikariusza powidzkiej parafii ks. Macieja Łakomiaka, na której dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru.

Po uroczystej liturgii zebrani, przy asyście powidzkiej orkiestry dętej oraz wszystkich przybyłych (w tym pododdziałów jednostek OSP z terenu Powiatu... [więcej]
redaktor, dnia 16.05.2014, 08:41


Kurenda

redaktor, dnia 15.05.2014, 10:45


Kurenda

redaktor, dnia 15.05.2014, 09:26


IV Turniej Rzutów Karnych oraz Międzygminny Turniej Piłki Nożnej

Piłkarskie zmagania zagościły znów na boisku Orlik w Powidzu. W ramach inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Powidz ,,Weekend z piłką nożną” w niedzielę 11 maja zorganizowano IV Turniej Rzutów Karnych oraz Międzygminny Turniej Piłki Nożnej z udziałem zaproszonych drużyn.Fotorelacja z IV Turnieju Rzutów Karnych oraz Międzygminnego Turnieju Piłki Nożnej .
>>>KLIKNIJ<<<


W rywalizacji w rzutach karnych wystąpiło łącznie blisko 30 zawodników w trzech kategoriach wiekowych. Rywalizowano w parach- podczas gdy jeden z zawodników z pary oddawał strzały, drugi stał na bramce, następnie role się odwracały. Zawodnicy poza skutecznością musieli się wykazać doborem odpowiedniej strategii. Mogli bowiem wybrać strzał... [więcej]
redaktor, dnia 14.05.2014, 10:19


PIKNIK SPORTOWY

redaktor, dnia 12.05.2014, 14:54


"DNIU TRZECI MAJA, DNIU NAM ŚWIĘTY, HOŁD CI NALEŻY NIEŚĆ..."

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie Mszą św. w intencji Ojczyzny sprawowaną w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Powidzu.
Fotorelacja z obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
>>>KLIKNIJ<<<


Po uroczystej liturgii uczestnicy w asyście pocztów sztandarowych, orkiestry oraz chóru "Sonata", udali się do budynku Domu Kultury w Powidzu, by tam wysłuchać wiązanki słowno-muzycznej, jaką zaprezentowała młodzież z II klasy Gimnazjum pod kierunkiem wychowawczyni p. Doroty Wareńczak. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Powidz - Ryszard Grześkowiak, który w swym przemówieniu nawiązał do 223. rocznicy uchwalenia ustawy zasadniczej – Konstytucji 3 Maja 1791 r. Pokreślił heroiczność ludzi tamtych czasów, dzięki czemu obecnie... [więcej]
redaktor, dnia 12.05.2014, 14:43


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ORG-ZP.271.6.2014 na zadanie pn.: Budowa fontanny w m. Powidz w ramach zadania Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Schemat I Infrastruktura turystyczna

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 09.05.2014, 15:22<< 1 z 13 >>

Powered by PsNews
© 2007 Sebastian i Adrian Goniccy