XLIV sesja Rady Gminy Powidz

29 października 2014 r. (tj. środa)
o godz. 1300 odbędzie się
XLIV sesja Rady Gminy Powidz.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali Domu Kultury w Powidzu.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres kadencji.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Powidz za okres kadencji.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za okres kadencji: Komisji Rewizyjnej, Budżetowej, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Powidz.
 8. Sprawozdanie dot. spraw finansowych z zakresu turystyki w 2014 roku.
 9. Sprawozdanie z prac zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 10. Podjęcie... [więcej]
redaktor, dnia 24.10.2014, 08:26


Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. PowidzW czerwcu br. ruszyła realizacja projektu kluczowego Gminy Powidz pn. „Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz” w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.Fotorelacja z tworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


Zakończono już I etapu inwestycji, obejmujący renowację istniejącego boiska oraz remont widowni. Utwardzenie boiska zostało wykonane z kostki klinkierowej. Istniejące trybuny usunięto i zastąpiono nowym rozwiązaniem. Widownia wybudowana jest z kostki... [więcej]
redaktor, dnia 23.10.2014, 15:40


INFORMACJA

redaktor, dnia 22.10.2014, 14:57


INFORMACJA

redaktor, dnia 22.10.2014, 14:19


Turniej Piłki Nożnej

redaktor, dnia 21.10.2014, 13:52


INFORMACJA

redaktor, dnia 17.10.2014, 15:18


Remont świetlicy w OstrowieTrwają prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w Ostrowie. Zadanie to dotyczy robót z branży budowlanej i elektrycznej. Zakres planowanych prac obejmuje: rozbiórkę i wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku, wymianę stolarki drzwiowej, pomalowanie stolarki okiennej, wymianę instalacji elektrycznej, szpachlowanie i malowanie ścian w sali i w przedsionku, rozbiórkę istniejącej podłogi, wykonanie podłogi z płytek gresowych.Fotorelacja remontu świetlicy w Ostrowie.
>>>KLIKNIJ<<<


Prace remontowe wykonuje firma Usługi Budowlano-Wykończeniowe Błażej Bełdzikowski z Charbina, natomiast nadzór inwestorski... [więcej]
redaktor, dnia 16.10.2014, 12:38


Remont świetlicy w Wylatowie na finiszuDobiega końca podjęta przez Gminę Powidz inwestycja polegająca na remoncie świetlicy wiejskiej w Wylatkowie. Firma Usługi Budowlano-Wykończeniowe Błażej Bełdzikowski z Charbina wykonała już większość zaplanowanych prac. Obecnie trwają prace związane z wykończeniem wnętrz. Zakończenie remontu w świetlicy planowane jest na dzień 31.10.2014r.Fotorelacja remontu świetlicy w Wylatkowie.
>>>KLIKNIJ<<<
redaktor, dnia 16.10.2014, 12:36


CYFROWE ARCHIWUM ZIEMI POWIDZKIEJPliki do pobrania:
"Zgoda na niekomercyjne wykorzystanie fotografii" oraz "Zgoda na niekomercyjne wykorzystanie kopi dokumentu"- plik w formacie PDF.
redaktor, dnia 15.10.2014, 11:36


CROSSFIT w wykonaniu PASJONATÓW na Orliku


redaktor, dnia 09.10.2014, 13:22


Decydujemy Wspólnie


redaktor, dnia 09.10.2014, 13:21


Mistrzosta Gminy Powidz w Piłce Nożnej sezonu 2014/2015

Za nami inauguracja Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej sezonu 2014/2015. W niedzielnym zmaganiach wzięło udział siedem zespołów: Libero Powidz, Libero Koronki, EB Charbin, Budzisław, Drużyna Actimela, FC Mytlywek, Brazuca. Pierwsza faza turnieju przebiegała w dwóch grupach, a następnie najlepsze drużyny trafiły do fazy pucharowej.Fotorelacja z Mistrzostw Gminy Powidz w Piłce Nożnej sezonu 2014/2015.
>>>KLIKNIJ<<<


Rozgrywki wygrał EB Charbin pokonując w finale Drużynę Actimela. Trzecie miejsce dla Libero Powidz, czwarte dla Libero Koronki. Piątek - FC Mytlywek. Po I turnieju w klasyfikacji strzelców prowadzą: Patryk Kułaga (EB Charbin), Mateusz Góralski (Libero Powidz) - 4 gole.
Imprezę zorganizował Jakub Gwit oraz Wiktor Somerfeld z KS... [więcej]
redaktor, dnia 06.10.2014, 08:29


Turniej Piłki Nożnej

redaktor, dnia 02.10.2014, 08:11


Now we move

redaktor, dnia 02.10.2014, 08:09


Relacja z XLIII sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 17 września 2014 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Powidz odbyła się XLIII sesja Rady, na której to radni podjęli następujące uchwały:Fotorelacja z XLIII sesji Rady Gminy Powidz.
>>>KLIKNIJ<<<


* w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) - konieczność podjęcia tej uchwały jest związana z zawartą w dniu 21 sierpnia 2009 roku umową dot. realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej Powidz-Przybrodzin. Jednym z zapisów umowy na to zadanie jest sytuacja, w której to jeśli spłata rat zaciągniętej pożyczki obywać się będzie w terminie, to możliwe jest umorzenie spłaty ostatniej raty.... [więcej]
redaktor, dnia 30.09.2014, 08:18


Remont ulicy Wojska Polskiego w Powidzu

Rozpoczęto prace remontowe chodnika na ul. Wojska Polskiego w Powidzu polegające na wymianie nawierzchni. Materiał – kostkę brukową zakupiono od firmy Kamal z Bydgoszczy. Roboty wykonywane są w systemie gospodarczym przez pracowników gminy.Fotorelacja.
>>>KLIKNIJ<<<
redaktor, dnia 25.09.2014, 10:13


Remont autobusu szkolnego

W oparciu o rozeznanie cenowe rynku co do kosztów usługi remontu autobusu stanowiącego własność gminy Powidz oraz negocjacje przeprowadzone przez Wójta –Ryszarda Grześkowiaka co do cen ofert złożonych na realizację usługi, wyłoniono wykonawcę prac remontowych.Fotorelacja.
>>>KLIKNIJ<<<


Umowę podpisano pod koniec lipca br. z terminem realizacji do końca sierpnia. Prace remontowe polegały na wymianie na nowe wszystkich elementów blaszanych karoserii pojazdu. Koszt remontu autobusu, który służy dowozom dzieci z terenu gminy Powidz do ZSP w Powidzu, to kwota 16.000 zł. brutto. Usługodawcą była firma Autobusowe Usługi Przewozowe „JAH” Janusz Mroziński z Mielżyna.
redaktor, dnia 19.09.2014, 15:16


Kolejne terminy zebrań wiejskich związanych z ustaleniem i uchwaleniem wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego
redaktor, dnia 18.09.2014, 13:33


Wręczenie Aktu Nadania Stopnia Awansu Zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego p. Justynie Stasiak

Pod koniec sierpnia w Urzędzie Gminy Powidz odbyło się uroczyste wręczenie Aktu Nadania Stopnia Awansu Zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego p. Justynie Stasiak, będącego wynikiem pozytywnego postępowania egzaminacyjnego, które odbyło się w tut. Urzędzie.Fotorelacja z wręczenie Aktu Nadania Stopnia Awansu Zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego p. Justynie Stasiak.
>>>KLIKNIJ<<<


Pani Justyna Stasiak - nauczyciel matematyki uzyskała stopień awansu zawodowego w wyniku egzaminu złożonego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący szkołę. Podczas egzaminu zaprezentował swój dorobek zawodowy w sposób wyczerpujący i rzeczowy. Wykazała się umiejętnościami organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów, wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, znajomością przepisów prawa... [więcej]
redaktor, dnia 18.09.2014, 10:37


Ostrzeżenie Publiczne !!

redaktor, dnia 17.09.2014, 12:39


Remont świetlicy wiejskiej w Wylatkowie

Fotorelacja z remontu świetlicy wiejskiej w Wylatkowie.
>>>KLIKNIJ<<<
redaktor, dnia 17.09.2014, 08:20


Budowa widowni

W czerwcu br. ruszyła realizacja projektu kluczowego Gminy Powidz pn. „Stworzenie markowego produktu turystycznego
Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz” w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.


Fotorelacja z budowy widowni w Powidzu.
>>>KLIKNIJ<<<


Obecnie trwają prace związane z realizacją I etapu inwestycji, obejmującego renowację istniejącego boiska oraz remont widowni. Utwardzenie boiska zostało wykonane z kostki klinkierowej. Istniejące trybuny zostały usunięte i zastąpione nowym rozwiązaniem. Widownia wybudowana jest z kostki klinkierowej z drewnianymi siedziskami.
Inwestycja wykonywana jest przez firmę... [więcej]
redaktor, dnia 16.09.2014, 14:39


AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

redaktor, dnia 16.09.2014, 11:30


Dni bezpłatnych porad prawnych

redaktor, dnia 16.09.2014, 10:16


NIEBIESKI PARASOL - dni bezpłatnych porad prawnych

redaktor, dnia 15.09.2014, 14:14


XLIII sesja Rady Gminy Powidz

17 września 2014 r. (tj. środa)
o godz. 1200 odbędzie się
XLIII sesja Rady Gminy Powidz.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali narad Urzędu Gminy Powidz.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu do realizacji zadań w roku szkolnym 2014/2015.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
 7. Informacja dot. stanu realizacji inwestycji gminnych.
 8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt 4 porządku obrad.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Powidz.
 10. Wolne wnioski i zapytania... [więcej]
Administrator, dnia 12.09.2014, 10:21


Kolejne terminy zebrań wiejskich związanych z ustaleniem i uchwaleniem wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego

Administrator, dnia 05.09.2014, 13:15


Terminy zebrań wiejskich związanych z ustaleniem i uchwaleniem wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego

Administrator, dnia 29.08.2014, 14:41


Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. oświaty z dnia 28.08.2014 r. przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze z dnia 18.07.2014

Administrator, dnia 29.08.2014, 14:39


Wybory samorządowe 2014 r. - publikacja informacji.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące zarządzonych przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 28.08.2014, 15:28


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ORG-ZP.271.14.2014 na zadanie pn.: Budowa fontanny w m. Powidz

WSZELKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY POWIDZ
>>>KLIKNIJ<<<
Administrator, dnia 25.08.2014, 15:31


Informacja z 12 sierpnia 2014 r. r.o spełnieniu wymogów formalnych na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Powidz

redaktor, dnia 12.08.2014, 14:25


DAJĄC KREW DAJESZ ŻYCIE!

redaktor, dnia 04.08.2014, 14:55


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - silne burze z gradem!!

redaktor, dnia 04.08.2014, 14:52


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - upał!!

redaktor, dnia 01.08.2014, 15:28


Rajd Rowerowy III edycja

redaktor, dnia 31.07.2014, 14:46


Wakacyjne Połowinki Lata

redaktor, dnia 31.07.2014, 14:40


Informacja o przedłużeniu składania ofert dot. naboru na wolne stanowisko ds. Oświaty

redaktor, dnia 30.07.2014, 13:54


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - burze z gradem!!

redaktor, dnia 28.07.2014, 13:21


KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - burze z gradem!!

redaktor, dnia 25.07.2014, 13:30


XX DNI POWIDZA

W dniach 11 – 13 lipca 2014 roku obyły się XX Dni Powidza pod hasłem: XX lat za nami baw się razem z nami.

11 lipca 2013r.Fotorelacja z XX Dni Powidza.
>>>KLIKNIJ<<<


12 lipca 2013r.Fotorelacja z XX Dni Powidza.
>>>KLIKNIJ<<<


13 lipca 2013r.Fotorelacja z XX Dni Powidza.
>>>KLIKNIJ<<<


Koncerty, zawody sportowe (m.in. Turniej siatkówki plażowej, Strzelanie z broni pneumatycznej, Maraton pływacki, Turniej streetball), atrakcje dla dzieci (m.in. malowanie kredą, biegi... [więcej]
redaktor, dnia 25.07.2014, 09:14


Urząd Gminy Powidz

Urząd Gminy Powidz
dnia 24.07.2014
czynny od godz. 600 do 1400
redaktor, dnia 24.07.2014, 09:02


XIX Ogólnopolski Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Przybrodzinie

redaktor, dnia 22.07.2014, 12:16


XIX Ogólnopolski Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Przybrodzinie

redaktor, dnia 22.07.2014, 11:42


Zaproszenie-Informacja

redaktor, dnia 22.07.2014, 11:23


Nabór na wolne stanowisko pracy ds. oświaty

redaktor, dnia 18.07.2014, 10:18


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI XX DNI POWIDZA

redaktor, dnia 15.07.2014, 14:03


XX DNI POWIDZA

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:33


AMATORSKI MARATON PŁYWACKI Z OKAZJI OBCHODÓW XX DNI POWIDZA

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:32


STREETBALL

redaktor, dnia 11.07.2014, 13:32<< 1 z 13 >>

Powered by PsNews
© 2007 Sebastian i Adrian Goniccy